fbpx

Aksjeprogram

Sist oppdatert: 5. oktober 2023

Nye kunder i Folkekraft får aksjer i Folkekraft AS til en verdi av 1000 kr (kundepremie).

Aksjonær i Folkekraft som verver ny kunde får aksjer i Folkekraft AS til en verdi av 300 kr (vervepremie).

Som ny kunde regnes privatperson som er forbruker og som ikke har vært kunde i Folkekraft tidligere. Som ny kunde regnes også privatperson som er forbruker og som tegner strømavtale med Folkekraft for et målepunkt som ikke tidligere har vært tilknyttet Folkekraft.

Retten til både kunde- og vervepremie inntrer ikke før den nye kundens angrefrist er utløpt og skifte av strømleverandør er registrert i og godkjent av Elhub.  Retten til kundepremie forutsetter i tillegg at den nye kunden har tiltrådt «Aksjonæravtalen» og «Vilkår for aksjer». 

Antallet aksjer som deles ut som kundepremie og vervepremie vil variere basert på aksjekursen. Aksjekursen fastsettes av Folkekraft ut fra markedsobservasjoner eller kursen som skal benyttes eller er benyttet i kapitalutvidelser.