fbpx

Grønn energi

Folkekraft skal ha en grønn profil og tiltrekke seg miljøbevisste strømkunder.

I 2024 vil vi tilby muligheten til å sikre at strømmen kommer fra fornybare energikilder. Vi ser også store muligheter i bedriftsmarkedet fordi verdens største selskaper skal bli karbonnøytral og deres globale leverandører vil også trenge sertifisering av grønn energi.

GreenPowerHub

Folkekraft skal benytte handelsplattformen GreenPowerHub AS som sikrer opprinnelsesgaranti for strøm fra fornybare kilde. Folkekraft vil etter første emisjon eie ca. 8 % av GreenPowerHub som tilsvarer ca 12 mill. kr i verdier.

Prissetting baseres på emisjonskurs da selskapet gjennomførte folkefinanisering hos Dealflow AS og sist omsatte aksjer i 2023. Venturefondet Sarsia Seed er største eier i GreenPowerHub med ca. 27% av selskapet.