fbpx

Aksjekalkulator

Se hva du kan tjene som kunde og investor i Folkekraft AS.

Legg inn antall målepunkt og hvor mange venner du tenker å verve. Du kan også legge inn en investering/sparing. Første exit for deg som investor, blir ved neste emisjon med inntil 50% av investert kapital.

Kalkulatoren gir kun uttrykk for en estimert avkastning, under forutsetning at selskapet når sine mål budsjetterte mål og at selskapets verdi utvikler seg i tråd med selskapets ambisjoner. Faktisk avkastning vil blant annet være avhengig av selskapets utvikling og utvikling i markedet. Det er betydelig risiko knyttet til investering i aksjer generelt og oppstartsselskaper spesielt. Faktisk avkastning kan bli negativ, og en investor risikerer å tape sine investeringer.

Kursutvikling er avhengig av tilvekst av kunder og vi benytter 5000 kr i verdi per kunde i vår modell. Estimatet er basert på konservative normtall fra bransjen i nyere tid.

* påslaget er ganget med et gjennomsnittsforbruk på 18.200 kWh i året.